פעם ראשונה סנפירים

# FirstTimeFlippers התייעץ עם מדריך התוכנית
  • רָאשִׁי
  • סרטונים
  • פרקים

מזל טוב על ההחלטה להעיף בית, משקיע אמיץ! עכשיו הכפל את הרעיון המבריק שלך על ידי הימנעות משגיאות טירונים אלה.